Marc Puche

Mathematician, Physicist


Benvinguts

M’agradaria donar-us la benvinguda a la meva pàgina web personal, que utilitzo tant com per promourem com a consultor així com a base de dades. Detalls sobre els projectes que he fet fins al moment poden ser trobats aquí.

Què puc fer?

Sí voleu saber més sobre els serveis que ofereixo, he decidit dividir-los en tres categories diferents, així que si us plau comproveu estudiants, cooperació de recerca i empreses.

Per què fer servir Matemàtiques?

Tot procés te una descripció matemàtica subjacent que pot ser portada a la superfície per tal de:

  • Entendre el procés;
  • Inferir conclusions objectives;
  • Estudiar optimalitat;
  • Aplicar el model per a diferents propòsits.

I el que obtenim d’això és:

  • Costos reduïts i increment del benefici;
  • Generalització: més resultats amb menys esforç.

Què pot ser fet amb Matemàtiques?

Els camps coverts per Matemàtiques són diversos i van des d’àrees abstractes com teoria de conjunts o teoria de nombres a coses molt aplicades com dinàmica de fluïds o finances. Una manera senzilla d’imaginar-se com les Matemàtiques estan presents avui en dia en la ciència es mostra en el següent diagrama

diagram